keskiviikko 27. elokuuta 2014

Viimeksi tulleita 27.8.2014

Graeber, David: Debt: the first 5,000 years
Melvillehouse. 534 s. nidottu, kunto: K3,  16 e.

Colli, Giorgio: Nietzschen jälkeen: Miten tullaan filosofiksi
niin&näin. 141 s. nidottu, kunto: K4, 15 e.

Riihimäki, Aapo: Nietzschen arvoitus: Mitä Nietzsche todella tarkoitti?
Minerva. 238 s. nidottu, kunto: K4, 13 e.

Malkki, Janne ym.: Sodan historia
Otava. 246 s. sidottu, kansipaperit, kunto: K4, 18 e.

Patomäki, Heikki: Eurokriisin anatomia
Into. 3. korjattu painos, 247 s. nidottu, kunto: K3, 5 e.

Rankin, Nicholas: Churchill's Wizards
faber&faber, 645 s. nidottu, kunto: K4, 8 e.

Elwes, Richard: Maths 1001
Querqus Mathematics, 415 s., nidottu, kunto: K4, . 12 e.

Shaw, Bernard: On war
'on', 100 s., nidottu, kunto: K4, 6 e.

Deleuze, Gilles: Nietzsche ja filosofia
summa, 1. painos, 252 s. nidottu, kunto: K4, 18 e.

Hänninen, Jera & Hänninen, Jyri: Tuhansien aatteiden maa
Johnny Kniga, 1. painos, 267 s., nidottu, kunto: K3, 12 e.

Heinimäki, Jaakko & Niemelä, Jussi K.: Kamppailu Jumalasta
Helsinki-kirjat, 1. painos, 270 s. nidottu, kunto: K4, 10 e.

Nietzsche, Friedrich: Thus Spoke Zarathustra
Oxford University Press, 335 s. nidottu, kunto: K3, 6 e.

Pipes, Richard: Communism
Phoenix Press, 180 s. nidottu, kunto: K4, 5 e.

MIchael Herr: Kubrick
Grove Press, 96 s. nidottu, kunto: K3, 5 e.

Yousif Abu al Fawz: Taikalintu
Like 2000, 161 s. nidottu, kunto: K3, 5 e.

Giuliana Sgrena: Ystävien tulituksessa
Like 2007, 207 s., nidottu, kunto: K4, 8 e.


Collectif Argos: Climate Refugees
Infolio, 349 s., nidottu, K3, 12 e.

Oscar Wilde: The Profundis, The Ballad of Reading Gaol & Other Writings
Clays ltd 2002, nidottu, K4, 296 s. 5 e.

Alexander Dumas: The three musketeers
Clays ltd 2001, 564 s, nidottu, K4, 5 e.

Virgil: The Aeneid
Wordsworth Classics 2004, 358 s., nidottu, K3, 4 e.

Ursula Le Guin: The Earthsea Quartet
Penguin Books 1993, 691 s., nidottu, K3, 5 e.


Niccolo Machiavelli: The Prince
Penguin Classics 2009, 124 s. nidottu, K3, 4 e.

Semi Purhonen: Sukupolvien ongelma
Yliopistopaino 2007, 377 s., nidottu, K4, 4 e.

Ilkka Niiniluoto & Juha Sihvola: Nykyajan etiikka - keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä
Gaudeamus 2005, 264 s., nidottu, K3, 10 e.

Kari Paakkunainen: Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia
Unigrafia Helsinki 2012, 393 s., nidottu, K4, 14 e.

Mika Aaltola: Suomalaisen ulkopolitiikan kielipelejä: Analyysi ulkopolitiikan tutkimuksesta 1970-2003
Tampereen yliopistopaino 2003, 268 s., nidottu, K3, 10 e.

Ulla Klötzer: Säteilevä tulevaisuus osa 2: Atomit sodassa
Sahlgren 2006, 159 s. nidottu, K4, 8 e.

Erkki Berndtson: Politiikka tieteenä: Johdatus valtio-opilliseen ajatteluun
Valtionhallinnon kehittämiskeskus 1995, 316 s., nidottu, K4. 12 e.

Antti Alaja: Mikä ihmeen Degrowth? Johdatus kasvukritiikin uuten aaltoon
Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 4/2011, 78 s., nidottu, K4, 4 e.

Elisa Lipponen (toim.): Kuluttajavaikuttamisen rajat
Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 5/2011, 81 s., nidottu, K4, 4 e.

Marko Ulvila & Jarna Pasanen: Sustainable Futures: Replacing Growth Imperative and Hierarchies with sustainable ways
Erweko Painotuote 2009, 248 s., nidottu, K3, 10 e.

Mika Mannermaa, Jim Dator & Paula Tiihonen (toim.): Demokratia ja tulevaisuudet
240 s., nidottu, K4, 8 e.

Mika Mannermaa, Jim Dator & Paula Tiihonen (toim.): Democracy and Futures
207 s., nidottu, K4, 6 e.

Mika Mannermaa (toim.): Democracy in the Turmoil of the Future
175 s., K4, 6 e.