lauantai 18. joulukuuta 2010

Viimeksi tulleita 18.12.10

Porter, David (ed.): Vision on fire! Emma Goldman on the Spanish revolution. AK Press, 2006. k5. 14€

Isomäki, Risto: Kohti vuotta 1929? Vapaakauppa, työttömyys ja ääriliikkeiden nousu. Like 2000. Nid. k4. 5€.

Metsämäki, Mikko & Nisula, Petteri: Aktivistit - Suomalaisten kansanliikkeiden tarina. Edita publishing 2006. nid. k3. 8€.

Paloheimo, Heikki - Wiberg, Matti: Politiikan perusteet. WSOY 1997. nid. Kunto k4. 8€

Bauman, Zygmunt: Sosiologinen ajattelu. Vastapaino, 1997. nid. Kunto k3. nid. 3e

Berndtson, Erkki: Politiikka tieteenä. Johdatus valtio-opilliseen ajatteluun. 6. painos, Edita 2000. nid. Kunto k4. 3€

Sulkunen, Pekka: Johdatus sosiologiaan - käsitteitä ja näkökulmia. WSOY 1999. nid. k3. 3€

Giddens, Anthony: Capitalism and modern social theory. An analysis of the writings of Marx, Durkheim, and Max Weber. Cambridge University Press 2003, 25.painos. nid. kunto k5. 6€

Popper, K.R: Avoin yhteiskunta ja sen viholliset. Otava 2000. nid. k4. 4€.

Streng, Joonia: Eläinsuojelu ja rikosoikeus. Yliopistopaino 1999. nid. k4. 3€