torstai 8. huhtikuuta 2010

Marxismi-leninismiä tarjolla:

Karl Marx: Pääoma - Kansantaloustieteen arvostelua (1-3), Kustannusliike Edistys 1974, 1976, 70€

Marx - Engels: Valitut teokset kolmessa osassa(I-III), Kustannusliike Edistys 1973, 15€

Marx - Engels: Valitut teokset 6 osaa(I-VI), Kustannusliike Edistys, 1978, 40€

Marx - Engels - Lenin: Nainen, perhe ja yhteiskunta, Kansankulttuuri, 1977, 3€

Eino Nevanlinna: Marxilaisen taloustieteen oppikirja I-II, Kansankulttuuri 1948, 6€

Robert Service: Lenin - A Biography, Papermac 2000, 4,50€

Lenin: Valitut teokset kahdessa osassa I-II, Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike 1947,1951, 15€

Mao Tse-tung: Teoksia I-II, Kansankulttuuri 1958, 16€

J. Stalin Teokset 1-13, Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike 1951, 50€

Karl Marx A Biography, Progress 1989, 8€

Leon Trotsky: In Defence of Marxism, New Park Publications 1975, 4€

Ynnä muuta, ynnä muuta...