keskiviikko 27. elokuuta 2014

Viimeksi tulleita 27.8.2014

Graeber, David: Debt: the first 5,000 years
Melvillehouse. 534 s. nidottu, kunto: K3,  16 e.

Colli, Giorgio: Nietzschen jälkeen: Miten tullaan filosofiksi
niin&näin. 141 s. nidottu, kunto: K4, 15 e.

Riihimäki, Aapo: Nietzschen arvoitus: Mitä Nietzsche todella tarkoitti?
Minerva. 238 s. nidottu, kunto: K4, 13 e.

Malkki, Janne ym.: Sodan historia
Otava. 246 s. sidottu, kansipaperit, kunto: K4, 18 e.

Patomäki, Heikki: Eurokriisin anatomia
Into. 3. korjattu painos, 247 s. nidottu, kunto: K3, 5 e.

Rankin, Nicholas: Churchill's Wizards
faber&faber, 645 s. nidottu, kunto: K4, 8 e.

Elwes, Richard: Maths 1001
Querqus Mathematics, 415 s., nidottu, kunto: K4, . 12 e.

Shaw, Bernard: On war
'on', 100 s., nidottu, kunto: K4, 6 e.

Deleuze, Gilles: Nietzsche ja filosofia
summa, 1. painos, 252 s. nidottu, kunto: K4, 18 e.

Hänninen, Jera & Hänninen, Jyri: Tuhansien aatteiden maa
Johnny Kniga, 1. painos, 267 s., nidottu, kunto: K3, 12 e.

Heinimäki, Jaakko & Niemelä, Jussi K.: Kamppailu Jumalasta
Helsinki-kirjat, 1. painos, 270 s. nidottu, kunto: K4, 10 e.

Nietzsche, Friedrich: Thus Spoke Zarathustra
Oxford University Press, 335 s. nidottu, kunto: K3, 6 e.

Pipes, Richard: Communism
Phoenix Press, 180 s. nidottu, kunto: K4, 5 e.

MIchael Herr: Kubrick
Grove Press, 96 s. nidottu, kunto: K3, 5 e.

Yousif Abu al Fawz: Taikalintu
Like 2000, 161 s. nidottu, kunto: K3, 5 e.

Giuliana Sgrena: Ystävien tulituksessa
Like 2007, 207 s., nidottu, kunto: K4, 8 e.


Collectif Argos: Climate Refugees
Infolio, 349 s., nidottu, K3, 12 e.

Oscar Wilde: The Profundis, The Ballad of Reading Gaol & Other Writings
Clays ltd 2002, nidottu, K4, 296 s. 5 e.

Alexander Dumas: The three musketeers
Clays ltd 2001, 564 s, nidottu, K4, 5 e.

Virgil: The Aeneid
Wordsworth Classics 2004, 358 s., nidottu, K3, 4 e.

Ursula Le Guin: The Earthsea Quartet
Penguin Books 1993, 691 s., nidottu, K3, 5 e.


Niccolo Machiavelli: The Prince
Penguin Classics 2009, 124 s. nidottu, K3, 4 e.

Semi Purhonen: Sukupolvien ongelma
Yliopistopaino 2007, 377 s., nidottu, K4, 4 e.

Ilkka Niiniluoto & Juha Sihvola: Nykyajan etiikka - keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä
Gaudeamus 2005, 264 s., nidottu, K3, 10 e.

Kari Paakkunainen: Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia
Unigrafia Helsinki 2012, 393 s., nidottu, K4, 14 e.

Mika Aaltola: Suomalaisen ulkopolitiikan kielipelejä: Analyysi ulkopolitiikan tutkimuksesta 1970-2003
Tampereen yliopistopaino 2003, 268 s., nidottu, K3, 10 e.

Ulla Klötzer: Säteilevä tulevaisuus osa 2: Atomit sodassa
Sahlgren 2006, 159 s. nidottu, K4, 8 e.

Erkki Berndtson: Politiikka tieteenä: Johdatus valtio-opilliseen ajatteluun
Valtionhallinnon kehittämiskeskus 1995, 316 s., nidottu, K4. 12 e.

Antti Alaja: Mikä ihmeen Degrowth? Johdatus kasvukritiikin uuten aaltoon
Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 4/2011, 78 s., nidottu, K4, 4 e.

Elisa Lipponen (toim.): Kuluttajavaikuttamisen rajat
Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 5/2011, 81 s., nidottu, K4, 4 e.

Marko Ulvila & Jarna Pasanen: Sustainable Futures: Replacing Growth Imperative and Hierarchies with sustainable ways
Erweko Painotuote 2009, 248 s., nidottu, K3, 10 e.

Mika Mannermaa, Jim Dator & Paula Tiihonen (toim.): Demokratia ja tulevaisuudet
240 s., nidottu, K4, 8 e.

Mika Mannermaa, Jim Dator & Paula Tiihonen (toim.): Democracy and Futures
207 s., nidottu, K4, 6 e.

Mika Mannermaa (toim.): Democracy in the Turmoil of the Future
175 s., K4, 6 e.

perjantai 22. elokuuta 2014

Viimeksi tulleita 22.8.2014


Aaltio, Elina: Hyvinvoinnin uusi järjestys.
Gaudeamus 2013. 1. painos. 159 s. nidottu. kunto: k4. 10€

Hak, Pavel: Tarkka-ampuja.
LIKE 2003. 1. painos. 105 s. sidottu, kansipaperit. kunto: k4. 6€

Hakkarainen, Outi – Leiskinen, Auli – Seppo, Sanni: Jyrkänteen reunalla. Matka meksikolaiseen arkeen.
LIKE 1999. 1. painos. 103 s. sidottu, kansipaperit. kunto: k3. 16€

Jokisalo, Jouko – Simola, Raisa: Kulttuurisia kohtaamisia.
LIKE 2010. 1. painos. 175 s. sidottu, kuvakannet. kunto: k4. 8€

Kuusi, Hanna: Viinistä vapautta. Alkoholi, hallinta ja identiteetti 1960-luvun Suomessa.
SKS 2004. 1. painos. 414 s. nidottu. kunto: k3. 6€

Lehdonmäki, Ilkka – Tapanainen, Maippi (toim.): Rajat riistolle. Kohti työntekijöiden globaaleja perusoikeuksia.
Sask 2008. 2. uudistettu painos. 127 s. nidottu. kunto: k3. 6€

Malkki, Leena – Paastela, Jukka: Terrorismin monet kasvot.
WSOY 2007. 1. painos. 464 s. nidottu. kunto: k3+. 15€

Pietarinen, Kati (toim.): Sijoiltaan menneet. Kulutuksen häätämä elämä.
Into 2012. 1. painos. 184 s. nidottu. kunto: k4. 9€

Uljas, Päivi: Hyvinvointivaltion läpimurto. Pienviljelyhegemonian rapautumisen, kansalaisliikehdinnän ja poliittisen murroksen keskinäiset suhteet suomalaisessa yhteiskunnassa 1950-luvun loppuvuosina.
Into 2012. 1. painos. 377 s. nidottu. kunto: k3. 7€

Ulvila, Marko – Pasanen, Jarna: Vihreä uusjako. Fossiilikapitalismista vapauteen.
LIKE 2010. 1. painos. 253 s. nidottu. kunto: k4. 6€

maanantai 18. elokuuta 2014

Viimeksi tulleita 18.8.2014Al-Hussein, Lubna Ahmad: 40 raipaniskua. Tositarina nyky-Sudanista.
Minerva 2010. 204 s. sidottu, kuvakannet. kunto: k4. 8€

Hietavuo, Taina: Kunnosta ja verhoile vanhaa.
WSOY 1999. 3. painos. 190 s. sidottu, kuvakannet. kunto: k3-. 8€

Katz, David: Psykologian käsikirja.
WSOY 1958. 1. painos. 548 s. sidottu, kansipaperit. kunto: kansipapereissa repeämiä sekä joitain merkintöjä tekstin sivussa, muuten k3. 7€

Keltikangas-Järvinen, Liisa: Väkivalta ja itsetuho.
Otava 1978. 1. painos. 188 s. sidottu, kansipaperit puuttuu. kunto: k3. 8€

Korhonen, Mauri: Tunnista sieni.
Otava 2006. Uudistetun laitoksen 2. painos. 320 s. sidottu, kuvakannet. kunto: k4. 14€

Laaksonen, Annukka – Luukkonen, Marsa – Peltoniemi, Teija (toim.): Sienestäjän opas.
Gummerrus 2004. 7. painos. 175 s. kierrekansio. kunto: k4. 8€

Lehtovaara, Arvo: Psykologia.
Gummerrus 1967. 18. painos. 359 s. sidottu, kuvakannet. kunto: k3. 5€

Mattsson Anne ja Otto: SIENI kOPAS.
WSOY 2006. 3. painos. 54 s. nidottu. kunto: k3-. 3€

Tikkanen, Tiina: Psykoterapiaopas. Monta tietä itsetuntemukseen ja iloon.
Helsinki Media. 1998. 1. painos. 176 s. sidottu, kuvakannet. kunto: k3. 7€

Traver, Robert: Erään murhan anatomia.
Otava 1959. 1. painos. 524 s. sidottu, kansipaperit. kunto: k3. 6€

Willamo, Heikki: Haukkametsä
Suomen luonnonsuojelun tuki Oy 1999. 2. painos. 151 s. sidottu, kuvakannet. kunto: k3+. 12€ 

maanantai 4. elokuuta 2014

Viimeksi tulleita 4.8.2014


J.R.R Tolkien: Hobitti
WSOY, 1993, 6. painos, kunto: K3, nidottu, 307 s., 9€

Soyinka Wole: Laittomuuden kausi
Tammi, 1976, 1. painos, kunto: K3, sidottu, kansipaperein, 339 s., 10€

Kivimäki Arto: Carpe diem! hauskaa ja hyödyllistä latinaa
Karisto, 1999, 6. painos, kunto: K3, sidottu, kuvakannet, 360 s., 5€

Disney Walt, Perälä Riku, Viitanen Ville: Aku Ankka näköispainos vuosikerrasta 1951-1952, Osa 1
Sanoma Magazines, 2011, tämän laitoksen 1. painos, kunto: K4+, sidottu, kuvakansi, 262 s., 15€

Disney Walt, Perälä Riku, Viitanen Ville: Aku Ankka näköispainos vuosikerrasta 1951-1952, Osa 2
Sanoma Magazines, 2011, tämän laitoksen 1. painos, kunto: K4+, sidottu, kuvakansi, 232 s., 15€

Disney Walt, Hulkkonen Hertta, Hyyppä Aki: Aku Ankka näköispainos vuosikerrasta 1954, Osa 1
Sanoma Magazines, 2013, tämän laitoksen 1. painos, kunto: K4+, sidottu, kuvakansi, 328 s., 15€

Disney Walt, Hulkkonen Hertta, Hyyppä Aki: Aku Ankka näköispainos vuosikerrasta 1951-1952, Osa 2
Sanoma Magazines, 2013, tämän laitoksen 1. painos, kunto: K4+, sidottu, kuvakansi, 344 s., 15€

Disney Walt, Hulkkonen Hertta, Hurme Jenni: Ankalliskirjallisuuden klassikot 1: tuulen tuomaa ja muita tarinoita
Sanoma Magazines, 2012, 1. painos, kunto: K4+, sidottu, kuvakannet, 384 s., 12€

Disney Walt, Hulkkonen Hertta, Hurme Jenni: Ankalliskirjallisuuden klassikot 2: neljä muskettisoturia ja muita tarinoita
Sanoma Magazines, 2013, 1. painos, kunto: K4+, sidottu, kuvakannet, 376 s., 12€

Disney Walt, Hulkkonen Hertta, Hurme Jenni: Ankalliskirjallisuuden klassikot 3: maailman ympäri kahdeksassa päivässä ja muita tarinoita
Sanoma Magazines, 2013, 1. painos, kunto: K4+, sidottu, kuvakannet, 384 s., 12€